წიგნი - გზა ფერმერობისკენ

ფონდი "კონსტანტას" და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თანამშრომლობით 2017 წელს გამოიცა წიგნი „გზა ფერმერობისკენ“ . წიგნში აღწერილია საქართველოში გავრცელებული და პერსპექტიული სამოცზე მეტი სასოფლო სამეურნეო კულტურის წარმოების ტექნოლოგია, ასევე, მათი წარმოებისათვის აუცილებელი ფაქტორების – კლიმატის, ნიადაგის ტიპების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მოცულობისა და სხვა პირობების მიმოხილვა ქვეყნის რეგიონების მიხედვით.
წაკითხვა